Bilder fra diverse arbeid

Bolting / Sikring av gravminne

Vask / Rens av gravminner

Oppussing av familie gravsteder

Montering av jordspyd

Ny lakk i skrift på gravminne