Ombolting, sikring av gravstein

Gravferds forskrift paragraf 12 sier at gravminner skal sikres med 2 stk rustfrie bolter på 12 cm.

Vi ettermonterer bolter/jordspyd på gravminner.

Vask av gravstein

Vi utfører vask/rens av gravminner.

Montering av jordspyd

5 år opprettingsgaranti ved montasje av jordspyd.